Parròquia de la

Mare de Déu de Betlem

 

c. Xuclà 2, 08001 Barcelona

933183823

mdbetlem15@arqbcn.cat

Visita Turística al temple de la Mare de Déu de Betlem

 

Capella de l'adoraó dels Reis Mags

Adoracio

Connectat amb la tradició belenísitca d'aquest temple, es troba aquest conjunt escultòric que representa l'Adoració dels Reis. Segons la documentació antiga, la nit de la Missa del Gall de 1907 es va il·luminar per primera vegada un estel hexagonal amb bombetes elèctriques sobre el Naixement de l'altar major.
L'escena de l'adoració en Belén és una de les més antigues al món artístic. En ocasions ve a prendre part de l'episodi del Nadal. A Occident i durant l'Edat Mitjana se sol vestir els Mags amb mantell real i corona.

 
   
Mt 2, 1-12

Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d’Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: 
—On és el rei dels jueus que ha nascut? Hem vist sortir a l’Orient la seva estrella i venim a adorar-lo.
Quan el rei Herodes ho va saber, es va contorbar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells li respongueren: 
—A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta:
 » I tu Betlem, terra de Judà, 
   no ets de cap manera la més petita 
   de les principals viles de Judà, 
   perquè de tu sortirà un príncep 
   que pasturarà Israel, el meu poble.
Llavors Herodes cridà en secret els savis i va demanar-los el moment exacte en què se’ls havia aparegut l’estrella; després els encaminà a Betlem dient-los: 
—Aneu i informeu-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo. 
Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l’estrella que havien vist sortir a l’Orient començà a avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant. L’alegria que tingueren en veure l’estrella va ser immensa. Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra. 
I, advertits en somnis que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.