Parròquia de la

Mare de Déu de Betlem

 

c. Xuclà 2, 08001 Barcelona

933183823

mdbetlem15@arqbcn.cat

Visita Turística al temple de la Mare de Déu de Betlem

 

Les Rambles   

 

Sens dubte, la Rambla és el carrer més emblemàtic de Barcelona. Es va vertebrar per unir diferents institucions religioses a partir del S. XIV al ampliar-se el segon recinte emmurallat de la ciutat durant el regnat de Pere el Cerimoniós. En temps de Jaume el Conqueridor va prendre un caràcter més militar i a mitjans del S. XV el recorregut de la Rambla es va traçar en funció del recorregut natural de les aigües.
Durant els segles XVI i XVII, i especialment després de la Guerra de Successió, la Rambla es va anar urbanitzant amb l'edificació d'institucions religioses i les escoles que a l'interior de la ciutat tot just trobaven espai. Tot això va ser possible després de ser derogada la disposició del rei Pere III, el 1370, que prohibia edificar nous monestirs, esglésies o hospitals i ampliar els ja existents a l'interior de la ciutat.
A aquests edificis religiosos es van sumar altres civils igual d'importants, tant públics com privats, de manera que en el segle XVIII la Rambla es va convertir en eix vital de la ciutat començant-se a urbanitzar a manera de bulevard francès. La demolició de les antigues muralles va permetre, a finals de segle, la construcció de noves cases i palaus. Posteriorment, comerços, cafès i hotels la van dotar d'una major vida. En aquesta època ja van gaudir de gran popularitat les processons de Setmana Santa i del Corpus de la Rambla.
Durant el segle XIX es va obrir cap al mar. En 1882, es va pavimentar i poc després es va il·luminar mitjançant electricitat, substituint a la tradicional de gas. Entre 1849 i 1856 es va urbanitzar la part alta romanent pràcticament com la coneixem avui dia. Els nombrosos arbres plantats van ser substituïts entre 1859 i 1860 pels plataners vinguts de Girona.
"Ramblista" i "ramblejar" eren vocables comuns durant aquest segle.
Segurament va ser la primera riera en convertir-se en un important passeig urbà.
Es divideix en quatre sectors:
• La Rambla dels Estudis o de Canaletes
• La Rambla de Sant Josep o de les Flors
• La Rambla dels Caputxins o del Centre
• La Rambla de Santa Mònica

La presència durant un segle del Seminari a l'antic convent jesuïta va propiciar que aquesta part del passeig també fos coneguda com la Rambla dels "Capellans".

Rambles1 Rambles2

REambles4 Rambles 5
Rambles3 Rambles6
Rambles7 Rambles8